Obavijest o promjeni termina ispita
Ispit iz predmeta Povijest historiografije umjesto u petak 7. rujna 2012. održat ?e se u ponedjeljak 10. rujna od 12h u A-202. Studenti se u ISVU prijavljuju pod rok od 7. rujna.
03.09.2012.