Rezultati ispita
Na poveznici se nalaze rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka od 5. rujna 2012.

Rezultati 5.9.2012.
06.09.2012.