Termini izvanrednog ispitnog roka
Petak, 21.IX. u 13 sati, u dvorani A-201:
Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u (preddiplomski)
Hrvatska historiografija 20. stolje?a (diplomski)
Poljska u 19. i 20. stolje?u (diplomski)

Didaktika povijesti - 18. rujna 2012. (utorak) u 9 sati.

Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka - srijeda 19. rujna u 12:00 sati (C-119).

Gr?ki i rimski svijet - ?etvrtak, 20. rujna 2012 u 11 h u A-201
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici - ?etvrtak, 20. rujna u 12 h u A-201
Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja - ?etvrtak, 20. rujna u 11 h u A-201

Upis ocjena za sve kolegije prof. dr. B. Kunti?-Makvi? bit ?e u ?etvrtak 20. rujna 2012. u 15 h u C-015.
18.09.2012.