Termini izvanrednog ispitnog roka
Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka, petak 5. listopada u 17:00 sati (C-119) i ?etvrtak 11. listopada u 15:00 sati (C-119).

Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u - preddiplomski;
Hrvatska historiografija u 20. stolje?u - diplomski;
Poljska u 19. i 20. stolje?u - diplomski:
Srijeda, 3. 10. - u 9 sati i ?etvrtak, 11. 10. - u 15.30 sati, soba C-112

U dodatnom ispitnom roku prof. dr. sc. Borislav Grgin održavat ?e ispite iz svih predmeta u ?etvrtak 4. 10. i u ?etvrtak 11. 10., u 10 sati, soba C-118.

Osmansko Carstvo I, Osmansko Carstvo II i Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva u dekanskom roku: 4. 10. i 11. 10. u 15.30 sati, C-117

?etvrtak 4. listopada u 8 sati u A-301;
?etvrtak, 11. listopada u 8 sati u sobi br. 1 Zavoda za hrvatsku povijest:

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka, Suvremena historiografija - teorije i metode, Historijska antropologija, Historijska imagologija

Dekanski rokovi za sve ispite kod dr. sc. Željka Holjevca:
utorak, 2. listopada u 15,00 sati u C-117 i u ?etvrtak, 11. listopada u 09,00 sati u C-117.

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, 3. i 10. 10. u 12, 2. kat knjižnice
30.09.2012.