Termini izvanrednog ispitnog roka
Dekanski rokovi prof. dr. sc. Mario Strecha:
1. petak, 5. 10. u 9,30
2. ?etvrtak, 11. 10. u 9,30

Dekanski rokovi prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan
1. petak, 5. 10. u 9.30
2. srijeda, 10. 10. u 9,30

Svjetska povijest nakon 1945. i Politika i propaganda
?etvrtak, 4.10. u 10h, C-113
?etvrtak, 11.10. u 10h, C-113

Dekanski rokovi dr. sc. Ivica Prlender:
Utorak, 2.10. u 14h
?etvrtak, 11.10 u 9,30h

Ispiti iz predmeta Povijest Osmanskog Carstva i Povijest Republike Turske održat ?e se u srijedu 03. i 10. listopada 2012. u 14,00 sati. Mole se studenti da do?u ispred C-111.

Dekanski rokovi za Kult Velike Majke su sljede?i: 5. i 12. listopada 2012. u 9 sati, C-015.
01.10.2012.