Termini izvanrednog ispitnog roka
Gr?ki i rimski svijet
petak 5. listopada 2012. u 10 h u C-015
petak 12. listopada 2012. u 10 h u C-015

Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
petak 5. listopada 2012. u 11 h u C-015
petak 12. listopada 2012. u 11 h u C-015

Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja
petak 5. listopada 2012. u 10 h u C-015
petak 12. listopada 2012. u 10 h u C-015

Upis ocjena za sve kolegije prof. dr. B. Kunti?-Makvi? bit ?e u petak 12. listopada 2012. u 12 h u C-015.

Dodatni ispitni termin dr. sc. Zvjezdana Sikiri? Assouline održat ?e:
?etvrtak 4. 10. 17h u C-119 i ?etvrtak 11.10 u 17h u C-119.

Dodatni ispitni termin prof. dr. sc. Drago Roksandi? održat ?e u utorak, 8. listopada, u 14 sati.

Povijest ranih civilizacija - ?etvrtak, 4.10. u 11 sati i u utorak, 9.10. u 10 sati. Oba termina ?e se održati u sobi C-014.

Dodatni ispitni termin dr. sc. Goran Hutinec održat ?e 5. listopada i 10. listopada od 9 sati u sobi C-109

Didaktika povijesti - 9. 10. u 9.30 sati.

Ispit iz predmeta Povijest historiografije i izbornog kolegija Historiografija o Francuskoj revoluciji održat ?e se u srijedu 10. listopada 2012. u 16h u C-112.

Dodatni ispitni termin dr. sc. Mirjana Matijevi?-Sokol i dr. sc. Tomislav Galovi? održat ?e petkom, 5. i 12. listopada u vrijeme konzultacija (11h).
02.10.2012.