Obavijest o diplomskoj nastavi iz komparativne urbane historije Biha?a, Karlovca i Zadra od 16. do 18. stolje?a
Modul ranonovovjekovne povijesti Diplomskog studija povijesti na Odsjeku za povijest bavit ?e se u akademskim godinama 2012/2013. i 2013/2014. u seminarskim dijelovima svih kolegija (Ekohistorija, Ekonomska historija, Historijska antropologija, Historijska demografija, Kulturna povijest, Politi?ka povijest, Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije, Socijalna historija: pravne ustanove i prakse, Vjerska povijest, Vojna i vojnokrajiška povijest uklju?uju?i kolegije iz ranonovovjekovnog latinskog i njema?kog jezika itd.) temama iz komparativne urbane historije Biha?a, Karlovca i Zadra od 16. do 18. stolje?a.
Pozivaju se zainteresirani studentice i studenti Filozofskog fakulteta da se prema svojim specifi?nim interesima i pravilima upisivanja izbornih kolegija uklju?uju u ovaj nastavni i studentski istraživa?ki projekt.

Podrobnije obavijesti možete dobiti ili od voditelja Modula, prof. dr. sc. Drage Roksandi?a (drago.roksandic@ffzg.hr) ili kod svakoga pojedinog predmetnog nastavnika.
08.10.2012.