Obavijest studentima
Preporu?a se studentima prve godine preddiplomskog studija koji su upisali izborni kolegij "Vojna revolucija" i vojna povijest 14-17. st. da ga, zbog zahtjevnosti gradiva, zamijene nekim drugim izbornim iz ponude.

0130277937 Domagoj ?i?ko
0130279008 Lucija Vita Hanži?
0130278292 Jan Horvati?
0130264846 Ivan Kara?i?
0081136714 Josip Kocijan
0130274059 Krešimir Koržinek
0130274844 Marijan Lep?i?
0130277253 Ivana Leskovar
0130272283 Ivan Mihi?
0130273254 Hrvoje Plei?
0015207685 Marko Radelji?
0130275841 Iva Skolan
0130273415 Boris Sušnik Bolt
0067480500 ?an Luka Topalovi?
11.10.2012.