Obavijest za studente prve godine preddiplomskog studija
Terenska nastava u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat ?e se u srijedu 24. listopada 2012. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je ispred ulaza u Arheološki muzej (Trg Nikole Šubi?a Zrinskoga 19). Prva grupa (prezimena od A do K) sastaje se u 12:15 h. Druga grupa (prezimena od L do Ž) sastaje se u 13:45 h. Studenti dvopredmetne povijesti mogu birati grupu koja im bolje odgovara prema rasporedu.
18.10.2012.