Obavijest studentima
Dr. sc. Vjeran Kursar ne?e održati nastavu 31.10. iz predmeta Osmansko Carstvo I zbog bolesti.
31.10.2012.