Obavijest za studente diplomskog studija
Raspored seminarskih grupa na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a:

UTORAK:

?lekovi? Mateja
?orkalo Igor
Fioli? Marta
Gelji? Hrvoje
Graša Maja
Kolar Tomislav
Kunštek Saša
Li Wenyue
Marini Mirna
Mezga Melita
Mihaljek Nino
Mohari? Martina
Nedeljko Valentina
Petrli? Josip
Radi? Darijan
Seiwerth Nikola
Tišljari? Petra

SRIJEDA:

Ceraj-Ceri? Ana
Cvetko Matej
?uki? David
Guzi? Josipa
Ili? Kristina
Lu?i? Renata
Mihoci Karlo
Mili?evi? Tomislav
Puhari? Nikola
Pustaj Marko
Ruk Filip
Stani? Vedran
Tor?i? Ivan
Tuti? Eda
Vudrag Francesca
Zubak Marija
Župan?i? Vatroslav

Rad u grupama zapo?inje tek nakon još jednog zajedni?kog predavanja u HDA u utorak 6. 11. 2012.
04.11.2012.