Obavijest studentima
Sutrašnje (6.11) predavanje u Hrvatskom državnom arhivu na predmetu Metode i tehnike istraživanja 19. stolje?a se otkazuje.
Sljede?e predavanje na kolegiju održat ?e se na Fakultetu u seminarskim grupama 13., odnosno 14. studenoga prema rasporedu.
05.11.2012.