Obavijest studentima diplomskog studija ranoga novog vijeka koji slušaju predmete "Ekohistorija", "Ekonomska historija" i "Habsburška Monarhija - imperijalna baština"
Sastanak je u srijedu 7. studenoga u 15.15 u Hrvatskom državnom arhivu, Maruli?ev trg 21. Nakon razgledanja gra?e u arhivu imati ?emo kratki terenski obilazak Donjim i Gornjim gradom sa posjetom Muzeju grada Zagreba.
06.11.2012.