Obavijest studentima
Zbog službenog puta i sudjelovanja u radu me?unarodnog znanstvenog skupa "Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubi?a" (Skradin, 9. - 10.11.2012.) dr. sc. Tomislav Galovi? i dr. sc. Ivan Botica ne?e održati nastavu i konzultacije u petak, 9. 11.
Obavijest o odradi nastave bit ?e naknadno dostavljena.
07.11.2012.