Obavijesti o dekanskom roku
TERMINI ISPITA IZ PREDMETA EUROPSKA I SVJETSKA POVIJEST 19. STOLJE?A U DEKANSKOM ROKU


Utorak, 2. 10. 2007. u 9 h, dvorana IV
Petak, 5. 10. 2007. u 12 h, dvorana IV


Napomena sluša?ima istoimenoga seminara: pozitivna ocjena seminarskog rada kod mr. K. Milkovi? uvjet je za upis ukupne ocjene u indeks. Dužnici koji su prošli na pismenome, a u me?uvremenu su ispunili seminarske obaveze mogu do?i na upis ocjene u vrijeme konzultacija (srijeda).

Doc. dr. Z. Sikiri? Assouline
26.9.2007.