Obavijest studentima
Nadoknada nastave iz seminara na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka za obje grupe održat ?e se u petak, 18. sije?nja od 17 do 20 sati u A-201.

Nadoknada nastave iz seminara na kolegiju Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka za obje grupe održat ?e se u petak, 25. sije?nja od 17 do 20 sati u A-201.
13.01.2013.