ISVU - zimski rokovi
Na predrokove (rokovi u tjednu od 28. sije?nja) bit ?e mogu?e prijavljivati se preko studomata od petka 25. sije?nja nave?er.

Prijaviti i odjaviti na ispit mo?i ?e se do pono?i dana prije ispita.
- na redovite rokove prijave su mogu?e od subote, 2. velja?e.

Prijave i odjave za rokove 4., 5. i 6. velja?e bit ?e do pono?i prije ispita, a od 7. velja?e nadalje s jednim danom razmaka (za ispit 7.2. prijaviti se može do 5.2. u pono?).
24.01.2013.