Rezultati ispita
Na poveznici se nalaze rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 7. velja?e 2013. godine.

Upis ocjena iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka bit ?e u srijedu 27. velja?e i 6. ožujka u 10 sati u kabinetu C-108.

Rezultati 07.02.2013.
10.02.2013.