Obavijest za jednopredmetne studente prve godine
Raspored seminarskih grupa na predmetu Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku

?etvrtak 9.30 - 11.00

1. Martina Agati?
2. Nicole Albrecht
3. Ivana Bertol
4. Nikolina Jurkovi?
5. Ivan Kara?i?
6. Valentina Krušelj
7. Ivana Leskovar
8. Marko Radeljic
9. Dan Luka Topalovi?
10. Marko Pu?ek
11. Iva Skolan
12. Boris Sušnik Bolt
13. Iris Živi?njak


?etvrtak 15.30 - 17.00

1. Domagoj ?i?ko
2. Hrvoje Embreuš
3. Maja Gašpert
4. Mario Guvo
5. Velimir Kruškovnjak
6. Robert Kuševi?
7. Marijan Lep?i?
8. Gabrijela Marti?
9. Ivan Mihic
10. Marino Mili?i?
11. Ana Pervan
12. Hrvoje Plei?
13. Matija Pleše

?etvrtak 17.00 - 18.30

1. Brigita Blagajac
2. Filip Brinski
3. Petar Harmi?ar
4. Robert Koreni?
5. Krešimir Koržinek
6. Tomislav Kunštek
7. Tajana Manojlovi?
8. Dora Lucija Mati?
9. Ivana Nodilo
10. Jan Horvati?
11. Fran Kallay
12. Krunoslav Kišicek
13. Josip Kocijan

Za eventualne promjene termina kontaktirati dr. sc. Silviju Pisk mailom na spisk@ffzg.hr ili osobno (srijeda 10.30 - 12.00, 2. kat Knjižnice, ured)
11.03.2013.