Obavijest studentima
Dr. sc. Inga Vilogorac Br?i? ne?e održati nastavu iz izbornog kolegija Kult Velike Majke u ?etvrtak, 16. svibnja 2013. U idu?em ?e terminu, nakon konzultacija sa studentima,biti dogovorena nadoknada nastave.
13.05.2013.