Dekanski rokovi - Europske regije i hrvatska povijest 19. st.
Za predmet Europske regije i hrvatska povijest 19. st. dekanski rokovi odrzat ce se u srijedu 3.X.2007. u 18h (do 20h), i 4.X.2007. u 14h (do 16h).
29.9.2007.