Dekanski rok
Dekanski rok iz predmeta Svjetska povijest nakon 1945. - srijeda, 25.9., 14h, A 201 (preddiplomski).
U Istom terminu iz predmeta Hrvatska i svijet u 20. Stolje?u - komparatisti?ke teme (diplomski) - srijeda, 25.9., 14h, A 201

Dekanski rok iz Didaktike povijesti bit ?e u utorak, 24. rujna 2013, s po?etkom u 9 sati.
16.09.2013.