Termini izvanrednog ispitnog roka
Dr. sc. Zvjezdana Sikiri? Assouline održat ?e dekanski rok za preddiplomske i diplomske predmete u ?etvrtak 26. 9. 2013. u 16.30 h u C-119.

Dr. sc. Ivica Prlender, Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku - ?etvrtak, 26.09., A 201, 14h

Dr. sc. Željko Holjevac održat ?e dekanski rok za sve predmete na preddiplomskoj i diplomskoj razini (dva obavezna i dva izborna predmeta) 25. rujan 2013. u 10 sati u C-117.

Dekanski rok iz kolegija Kult Velike Majke bit ?e u srijedu, 25. 9., u 9 sati, A 202.

Dekanski rok iz predmeta Povijest Osmanskog Carstva i Povijest Republike Turske: Ponedjeljak, 30. rujna 2013. u 14,00 sati u A-201.

Gr?ki i rimski svijet - petak 27. rujna 2013. u 13 h u A-201
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici - petak 27. rujna 2013. u 14 h u A-201
Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja - petak 27. rujna 2013. u 13 h u A-201
Društvene grupe i anti?ka prozopografija u klasi?nom svijetu I. - petak 27. rujna 2013. u 13 h u A-201

Pismeni ispiti biti ?e održati u ?etvrtak, 26. rujna u 10 sati u D-I: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka, Suvremena historiografija- teorije i metode, Historijska antropologija, Historijska imagologija

Prof. dr. Damir Agi?i?: Ispit iz Europske i svjetske povijesti 19. stolje?a - utorak, 24.IX.2013. u A 201 u 10 sati.


Ispit iz predmeta na diplomskom studiju održat ?e se u utorak, 24.IX.2013. u 11.30 sati u sobi C-112.:
Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme
Poljska u 19. i 20. stolje?u
Hrvatska historiografija u 20. stolje?u

Dekanski rok za obvezni predmet Hrvatska povijest ranoga novog vijeka je: ponedjeljak, 23. rujna, A-201, 13.00-14.00
Dekanski rok za izbornu nastavu Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru ... - ponedjeljak, 23. rujna, C-111, 14.00-15.00

Dekanski rokovi iz predmeta Hrvatska povijest 1918-1945, Hrvatska povijest nakon 1945, Ekonomske krize i lomovi u u suvremenoj Hrvatskoj (1914-2012) te Hrvatska publicistika i historiografija o Prvom svjetskom ratu održat ?e se u petak, 27. rujna u C109 s po?etkom od 12 sati.

?etvrtak 26. IX. u 10 h (A 201):
Pomo?ne povijesne znanosti (preddiplomski i diplomski)
Srednjovjekovni latinski jezik
Latinska paleografija
Latinska epigrafija srednjega vijeka
Hrvatska epigrafija i paleografija
Hrvatska heraldi?ka baština

20.09.2013.