Termin izvanrednog roka
Dekanski rok za ispite Osmansko Carstvo I i Osmansko Carstvo II je 23.09. u 11 sati, C-117.
22.09.2013.