Obnavijest studentima
Molimo studente diplomskog studija povijesti, upisanih akad. godine 2011./12 i 12/13. u prvu godinu, koji su predali svoje indekse radi upisa do sada obavljenih obaveza u ISVU, a polagali su nakon toga ispite u dekanskom roku, da OBAVEZNO do?u ponedjeljak 7. listopada 2013. i srijedu 9. listopada 2013. u u sobu C 112, od 9.00 do 16.00 sati radi unosa u me?uvremenu položenih ispita. Molimo vas da sa sobom donesete indekse i kopije stranica indeksa na kojima su evidentirani ovi novi ispiti.
04.10.2013.