Obavijest studentima
Seminarske grupe na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. st:

Utorak, 8.00 - 9.30 h :

Bartol, Cedinski, Dikti?, Dra?a, Ešegovi?, Grbeš, Gusi?, Horvat, Jakopovi?, Kerhoni, Kiši?, Kolar, Kosor?i?, Maltar, Papac, Renje, Šabi?

Srijeda 12.30 - 14.00 h :

Goti?, Grubiši?, Janeš, Kokor, Kokotovi?, Krašek, Krtini?, Marin?i?, Matisi?, Miloloža, Milovac, Mlinari?, Orli?, Privora, Rup?i?, Sobota, Stepiniantc

NAPOMENA: Tri predavanja bit ?e zajedni?ka za obje grupe i održat ?e se u Hrvatskom državnom arhivu na Maruli?evom trgu 22. 10. 2013., 5. 11. 2013. i 12. 11. 2013. u 8.00 h. U tim tjednima, dakle, nema grupe srijedom nego se od svih studenata o?ekuje prisustvovanje predavanju u HDA (utorci!). U utorak 29. i srijedu 30. 10. 2013. nastava ?e biti održana na fakultetu, u seminarskim terminima prema rasporedu.
20.10.2013.