Dekanski rokovi - Jakovina
4., 18., 25. 10.
1.10.2007.