Obavijest
Povodom 40 godina izlaženja ?asopisa "Latina et Graeca", pozivamo vas na interdisciplinarni okrugli stol "Klasi?ni jezici i anti?ka civilizacija u visokoškolskom obrazovanju" u ?etvrtak, 21. studenoga 2013. u 12 h u konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta. Raspravu ?e otvoriti profesori razli?itih studija na zagreba?kim visokoškolskim ustanovama.

Organizatori:
Institut za klasi?ne jezike i anti?ku civilizaciju "Latina et Graeca", Hrvatsko društvo klasi?nih filologa, Odsjek za klasi?nu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta.

Klasi?ni jezici i anti?ka civilizacija u visokoškolskom obrazovanju
19.11.2013.