Obavijest studentima
Terenska nastava u Saloni, u Dioklecijanovoj pala?i i u Arheološkom muzeju u Splitu održat ?e se u subotu 30. studenog 2013. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je u 5.45 h ispred Fakulteta. Ponesite suhu hranu za nekoliko obroka. Pratite vremensku prognozu i prikladno se zaštitite od hladno?e, vjetra i kiše, a zbog nekoliko sati hodanja preporu?a se ?vrsta i udobna obu?a.
28.11.2013.