Dekanski rokovi - Vranješ-Šoljan
Povijest Srednje i Jugoisto?ne Europe u 20. stolje?u: 5 listopada, 19. listopada i 26. listopada u 10 sati.
3.10.2007.