Obavijest za studente ISVU - preddiplomski studij
Na redovite rokove prijave su mogu?e od petka 31. sije?nja u pono?.

Od redovitih rokova prijave i odjave do pono?i dana prije ispita su mogu?e jedino za ispite koji ?e se održavati 3. i 4. velja?e. Za sve datume nakon toga, prijave i odjave su mogu?e s jednim danom razmaka (za ispit 5.02. prijaviti i odjaviti se može do 3.02. u pono?).

Oni koji su imali rok 28.1., neka se prijave na prvi idu?i rok u velja?i. Svi koji imaju rok 30.1., mogu se prijavljivati do 29.1 u pono?.

Tijekom ispitnih rokova kontrolirajte jesu li vam u ISVU sustav i u indeks dobro upisane ocjene i ECTS bodovi. Za sve nepravilnosti odmah se javite profesorima kod kojih ste ocjenu dobili.
28.01.2013.