Obavijest studentima
Zbog ulaska diplomskog sustava u ISVU sustav, studenti koji izlaze na ispit iz predmeta Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme kod prof. dr. sc. Željka Holjevca mogu iza?i na ispit u terminima 11., 18. i 25. velja?e 2014. koji su ranije objavljeni na web stranici Odsjeka za povijest, no trebaju se prije izlaska na ispit svakako prijaviti u ISVU u jednom od dva ponu?ena termina (6. ili 20. velja?e 2014.).
03.02.2014.