Obavijest studentima druge godine
Mole se studenti druge godine da predmete Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u i Europske regije i hrvatska povijest 19. stolje?a ne upisuju u ISVU prije nego što se ne raspodijele u seminarske grupe prema podjednakom broju polaznika. Zbog toga se studenti trebaju prethodno upisati na jednu od lista na vratima kabineta predmetnih nastavnika (od petka, 28. velja?e od 9.30 nadalje) i obavezno do?i na prvi termin seminara. Nakon što se tada definira raspored po seminarskim grupama studenti mogu upisati pripadaju?u kombinaciju u ISVU.
28.02.2014.