Dekanski rok - Klasi?
5., 12., 26., za stare u 9h

5.,12., u 9 h za studente po novom programu
4.10.2007.