Obavijest studentima
U utorak, 4.3.2014. seminarsku nastavu imaju samo jednopredmetni studenti povijesti 3. godine (2 grupe).

Predavanje u D6 s po?etkom u 14.00h prvi ?e puta biti za SVE studente tre?e godine (i dvopredmetne).
02.03.2014.