Obavijest studentima
Mr.sc. Hrvoje Klasi? biti ?e danas, petak, 5. rujna 2007. na Fakultetu od 12 sati i tada održati ispite i upis ocjena.
5.10.2007.