Obavijest studentima
Nastava iz kolegija Srednji vijek na filmu ne?e se održati u srijedu 23.4. zbog službene sprije?enosti predava?a. Nadoknada ?e biti dogovorena naknadno.
21.04.2014.