Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti i studentice koji slušaju izborne predmete Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stolje?a i Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji da u razdoblju od 06. svibnja do 09. svibnja 2014. Ida Ograjšek Gorenjak zbog službene odsutnosti ne?e održavati nastavu i konzultacije.
04.05.2014.