Poziv na predavanje
Poštovani kolege,

pozivamo Vas da do?ete na predavanja prof. Laurenta Bricaulta sa Sveu?ilišta u Toulouseu:

"Isis, Sarapis, Cyrus and John. Between Healing Gods and Thaumaturgical Saints" (27. 5. 2014 u 12.30h, Konferencijska dvorana knjižnice Fakulteta)

"La gens Isiaca sur les monnaies grecques et romaines" (28. 5. 2014. u 11.00h, Centre de reussite universitaire, A-107).

Predavanja ?e biti održana u okviru projekta "Orientalia antiqua". Istraživanja o povijesti starog Istoka.

Pozivnica
22.05.2014.