Obavijest studentima
Mole se studenti prvog seminara tre?e godine studija povijesti (9.30h, A-202, Svjetska povijest nakon 1945) 3.6. 2014. da do?u na nastavu s drugom seminarskom grupom u 11h. Seminar se spaja zbog sastanka s prodekanicom u Rektoratu Sveu?ilišta u Zagrebu.
02.06.2014.