Obavijest studentima
U ?etvrtak 5.6. u 17 sati u sklopu predmeta Sukob Tito-Staljin i Goli otok gostovati ?e bivši logoraš Zlatko Hill (r. 1928.) koji je proveo u logoru Goli otok više od tri godine za vrijeme sukoba sa SSSR-om. Hill je jedan od rijetkih preživjelih logoraša na podru?ju Hrvatske, te je ovo jedinstvena prilika za sve zainteresirane da ?uju autenti?nog svjedoka doga?aja nakon izlaska Rezolucije Infombiroa.
04.06.2014.