Obavijest studentima
Mole se studenti koji još nisu položili ispit iz kolegija Film kao povijesni izvor i Stara povijest na filmu da pristupe ispitu u terminu predvi?enom za ispite kolegija Srednji vijek na filmu.
17.06.2014.