Obavijest studentima
Obavještavaju se polaznici i polaznice izbornih predmeta Rod kao sudbina: izvor tema iz povijesti žena 19. i 20. stolje?a i Nova žena u novoj državi: žene u Kraljevini Jugoslaviji da esej mogu do?i pisati:

01.07. 2014.; 15.07.2014. i 23.09. 2014. u 13h, A 201.
26.06.2014.