Prvostupnici - testiranje indeksa
Prvo provjeriti ocjene i ECTS bodove u indeksu i ISVU. Ako ima neslaganja, javiti se nositeljima kolegija.

U tajništvo predati indeks, ispunjenu tablicu koja se nalazi na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/file.php?folder=2novi_prog&file=index
i prva dva formulara s popisa Referade: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=26
16.09.2014.