Termini dekanskog roka
Dekanski rok za kolegije:
Didaktika povijesti I. i II.; Diplomska radionica I. i II. (nastavni?ki); Nastavno-pedagška praksa iz povijesti I. - IV.; Radionica kreativne nastave povijesti I. i II. (praktikum) bit ?e u ponedjeljak, 22. 9. 2014., u 10 sati.

Dekanski ispitni rok iz kolegija:

Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka, Mleta?ka Republika: imperijalna baština, Socijalna historija: pravni sustavi i prakse, Kulturna povijest bit ?e u utorak 23. rujna u 9:00 sati u A-202.

Osmansko Carstvo I i II - utorak, 23. 9. 11.30 - 13 sati, A 202

Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku - utorak 23. 9. u 10 sati, soba C-118
Srednjovjekovno plemstvo - utorak 23. 9. u 11 sati, soba C-118
Srednjovjekovna Venecija - srijeda 24. 9. u 10 sati, soba C-118
Srednjovjekovno seljastvo - srijeda 24. 9. u 11 sati, soba C-118

Dekanski rok za Hrvatsku povijest ranoga novog vijeka - ?etvrtak, 25. rujna 2014, u 11.00, u dvorani A-201.

Europska i svjetska povijest 19. stolje?a i Poljska u 19. i 20. stolje?u - ?etvrtak, 25. rujna u 9 sati (do 10.30) u A-201 (ili u A-202)

Hrvatska historiografija 20. stolje?a - 25. rujna u 10 sati.

Hrvatska povijest 19. st. (preddiplomski) - petak 26.9. u 11 sati
Hrvatsko društvo i kultura (diplomski) - 24. 9. u 12 sati
Plemstvo Banske Hrvatske (Izborni diplomski) - 24.9. u 12.30
18.09.2014.