Rezultati testa
Na poveznici se nalaze rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 18. rujna 2014.

Rezultati 18.09.2014.
21.09.2014.