Termini dekanskog roka
doc. dr. sc. Ivica Prlender održati ?e ispite preddiplomskog studija u ponedjeljak 22.09., u 14.00 sati u u?ionici A201, a diplomskog isti dan u 14.00 sati, soba C 117.

Povijest historiografije - srijeda, 24. rujna u 8 sati, A-202

Ro?aci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - srijeda 24.9. u 10 sati u C-115.
Historiografski praktikum, Zagreb u srednjem vijeku - srijeda 24. 9. u 11 sati u C-115.

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka, Suvremena historiografija-teorije i metode, Historijska antropologija,Historijska imagologija - ?etvrtak, 25. rujna u 8 sati u D- III.

prof. dr. sc. Nenad Moa?anin održat ?e dekanski ispitni rok za izborne kolegije preddiplomskog studija u petak, 26.09. u 10.00 sati, u sobi C 117

Petak, 26. IX. 2014. u 10 h u A 201.:
Hrvatska epigrafija i paleografija I.
Latinska epigrafija srednjega vijeka
Latinska paleografija
Pomo?ne povijesne znanosti I. i II
Pomo?ne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
Srednjovjekovni latinski jezik I i II

Povijest Osmanskog Carstva, Povijest Republike Turske, Imperijalna baština: Osmansko Carstvo, Historijska demografija - dekanski rok u ?etvrtak, 25. 09, u 11,00 sati u A-201
21.09.2014.