Obavijest o upisu na diplomski studij
Poštovani kandidati za upis na diplomski studij povijesti,
kvalifikacijski ispit i upis na diplomski studij povijesti (svi istraživa?ki moduli i nastavni?ki smjer) održat ?e se po završetku upisnog roka, tj. u ponedjeljak 29. rujna, od 10 sati u dvorani VI.

Voditelja upisa ?e, zbog neodgodive sprije?enosti, zamjeniti dr. sc. Vjeran Kursar.
22.09.2014.