Termini dekanskog roka
Prof. dr. Bruna Kunti?-Makvi? održat ?e ispite za izvanredni dekanski rok u ?etvrtak, 2.listopada 2014, u 10 sati (C 015).

Dr. sc. Višeslav Aralica ?e održavati izvanredne dekanske ispite iz izbornih predmeta Domovinski rat kao historiografski problem i Konstrukcija identiteta Hrvata 1918.-1945. u petak, 3.10. u sobi C-108 od 14 sati.
01.10.2014.