Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Mario Strecha s održavanjem seminara i predavanja iz izbornog kolegija Život u 19. stolje?u po?et ?e u petak, 24. listopada o.g. prema utvr?enom rasporedu.

Zbog potrebe odre?ivanja seminarskih grupa mole se studenti da se svi okupe u terminu od 9,30 sati.
15.10.2014.